همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

رسته های اولویت دار استان گیلان مبتنی بر مطالعات دینامیک اشتغال