همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

ایجاد فضای رقابتی برای دستیابی به روحیه کارآفرینی