همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

وظایف و کار مدیر کنترل پروژه چیست؟