همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

چرا صندوق نوآوری به سمت مدل هم‌سرمایه‌گذاری در ایران رفته‌است؟