همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

مشاور مدیریت کیست و چه وظایفی دارد؟