همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

یک مشاور کسب و کار چه مسئولیت هایی دارد؟