همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

برای اکوسیستم استارتاپی شاخص اندازه گیری نداریم