همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

رویداد مشترک ایران - هلند با هدف ارتقاء صنعت باغبانی هوشمند برگزار می شود