همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

استارتاپ دکتر ساینا موفق به جذب سرمایه از کدام صندوق بورسی شد؟