همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

روحانی تشریح کرد: تصمیم دولت در اجرای سیاست تقویت بورس