همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

طبقه بندی مشاغل خانگی بر اساس استانداردهای بین المللی شغلی (ISCO)