همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

پرداخت وام ضروری برای زندانیان و ایجاد اشتغال