همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

تشریح زمان معامله دارایکم و نحوه اضافه کردن این نماد به پرتفوی