همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

حداکثر سقف زمانی برای قرارداد موقت در مشاغل غیر مستمر چهار سال شد