همین الان با مشاوران مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

خرید دوره آموزشی

چنانچه به "گواهی حضور در دوره آموزشی" صادره از طرف مرکز مشاوره کارآفرینی آمایش سلامت سرزمین و آموزشگاه فنی و حرفه ای کارآفرین نیاز دارید، هزینه چاپ و ارسال گواهی؛ جداگانه محاسبه و قابل پرداخت می باشد. 

سفارش ذخیره شده است! لطفا از قسمت بالا جهت پرداخت یا لغو سفارش اقدام کنید.

چنانچه به "گواهی حضور در دوره آموزشی" صادره از طرف مرکز مشاوره کارآفرینی آمایش سلامت سرزمین و آموزشگاه فنی و حرفه ای کارآفرین نیاز دارید، هزینه چاپ و ارسال گواهی؛ جداگانه محاسبه و قابل پرداخت می باشد.