همین الان با مشاوران مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

خرید دوره آموزشی

چنانچه به "گواهی حضور در دوره آموزشی" صادره از طرف مرکز مشاوره کارآفرینی آمایش سلامت سرزمین و آموزشگاه فنی و حرفه ای کارآفرین نیاز دارید، هزینه چاپ و ارسال گواهی؛ جداگانه محاسبه و قابل پرداخت می باشد. 

چنانچه به "گواهی حضور در دوره آموزشی" صادره از طرف مرکز مشاوره کارآفرینی آمایش سلامت سرزمین و آموزشگاه فنی و حرفه ای کارآفرین نیاز دارید، هزینه چاپ و ارسال گواهی؛ جداگانه محاسبه و قابل پرداخت می باشد. 

سفارش ذخیره شده است! لطفا از قسمت بالا جهت پرداخت یا لغو سفارش اقدام کنید.