همین الان با مشاوران مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

تولید و بسته بندی آب معدنی

تولید و بسته بندی آب معدنی

آب معدني و آب شرب به عنوان يكي از نيازهاي اساسي روزمره انسان و استمرار حيات مي باشد ميزان نياز روزمره هر فرد 2-1 ليتر مي باشد كه بستگي به شرايط آب و هوايي سن و سال دارد و استفاده از آب آشاميدني سالم و گوارا يكي از مهمترين فاكتورهاي مصرف آب مي باشد كه از ساليان بسيار دور به آن توجه شده است .

ویژگی ها


توضيحات کلي طرح

دارد


بررسي هاي فني و مالي

دارد


جداول محاسباتي

دارد