همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

آموزش و کارآفرینی

کوچینگ کسب و کار چیست ؟

فرآیند کمک به یک شرکت یا یک تیم کسب و کار برای رسیدن به نظم، تمرکز و نتایج بهتر را کوچینگ کسب و کار می‌نامند این فرآیند دقیقاً شبیه کوچینگ زندگی است اما با این تفاوت که در یک محیط کاری انجام می‌گیرد. کوچینگ در محیط کسب و کار مخالف تمرکز بر روی هدف فرد است و معمولاً بر اهداف کلی کسب و کار تیم و موفقیت آن تمرکز دارد.

صرف نظر از اندازه کسب و کار شما و این که شما یک کارآفرین هستید و به صورت فردی کار می‌کنید یا یک شرکت بزرگ با تعداد زیادی کارمند هستید، کوچینگ کسب و کار باعث بهبود عملکرد و مشخص بودن خط مشی شرکت خواهد شد.


کارآفرینی و توسعه منابع انسانی

از آنجا که دانشگاه ها به عنوان متوليان اصلي تربيت و پرورش منابع انساني متخصص در جامعه، نقش اساسي دارند، توجه به مقوله کارآفريني دانشگاهي به توسعه بهتر اين امر کمک مي کند. شايد تغيير رويکرد دانشجويان و دانش آموختگان از کارجويي به کارآفريني به سبب درک اين مطلب است که در دنياي امروز دانش آموخته اي نسبت به سايرين داراي مزيت رقابتي است که پا را از حوزه دانش و محفوظات خود فراتر گذاشته و در حل مسايل عملي آن محدوده تخصص، مهارت داشته و موفق عمل کند. به همين دليل است که آموزش کارآفريني در دو حالت ساخت يافته با برنامه هاي آموزشي گوناگون و گاهي با صرف وقت زياد يا کارگاه ها و سمينارهاي آموزشي کوتاه مدت مورد توجه بيشتري قرار مي گيرد.

دانشگاه مي تواند و انتظار مي رود که با تکيه بر رسالت اصلي خود يعني آموزش و پژوهش، مسير کاربري نمودن و بهره برداري از قابليت هاي ايجاد شده در دانش آموختگان را از طريق ايجاد SME هاي دانش بنيان هموار و رشد مداوم دانشگاه، صنعت، دولت و ساير بخش هاي جامعه را در همه زمينه ها عينيت بخشد.

براي دست يابي به اين منظور به نظر مي رسد بايد تغييراتي در نوع و روش آموزش و نحوه تعامل دانشگاه با صنعت انجام شود.