همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

امور مالی و بازرگانی

دوره بازاریاب

کد استاندارد : ۳۳۲۲۳۰۴۵۰۰۱۰۰۰۲

بازاریاب از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی های بررسی ابعاد بازاریابی و فروش، بررسیمحصول و بازار، برقراری ارتباط با بازار، طبقه بندی محصوالت و خدمات در بازار، بررسی نیاز، تقاضا و درخواست،بکارگیری ابزارهای بازاریابی و تبلیغاتی، جمع بندی و گزارش دهی و با بازاریابی شبکه ای در ارتباط است .

کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار

کد استاندارد : ۵۲۴۹۲۰۴۵۰۰۱۰۱۱۱

کوچینگ یک سبک مدرن و بین المللی از مشاوره و در واقع یک مهارت مبتنی بر روانشناسی مثبت گرا است که بیش از 40 سال در دنیا قدمت دارد و رهبران و مدیران ارشد سازمان‌های بین المللی از این خدمت برای توسعه و افزایش عملکرد خود و کارمندان استفاده می کنند.