همین الان با مشاوران مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

آزادسازی مدارک

در ایران، دانشجویان دانشگاه‌های دولتی قانوناً مکلفند که برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند در ایران کار کنند. کسانی که نخواهند این تعهد را به انجام برسانند می‌توانند برای لغو تعهد، هزینهٔ تحصیل خود را به دولت بپردازند. هم‌چنین، کسانی که پس از فارغ‌التحصیلی نتوانند کار پیدا کنند می‌توانند با تأیید وزارت کار تعهد خود را بدون پرداخت هزینه لغو کنند. مدت تعهد آموزش رایگان برای دانش آموختگان سهمیه منطقه یک، رزمندگان، ایثارگران، جانبازان، شاهد، برابر با مدت تحصیلشان است. دانش آموختگان منطقه دو و بالاتر دو برابر مدت تحصیل و دانش آموختگان سهمیه استانداری نیز باید سه برابر مدت تحصیل خود تعهد آموزش رایگان دهند.