همین الان با مشاوران مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

مدل مشارکت

مدل مشارکت شتابدهنده دکتر کاربین و استارتاپ ها


سرمایه گذاری نقدی |  شتابدهنده دکتر کاربین در طول دوره شتابدهی بر روی استارتاپ های پذیرش شده ؛ مبلغ ۵۰ میلیون تومان سرمایه گذاری مستقیم انجام خواهد داد.

خدمات غیر نقدی | از جمله خدمات غیر نقدی شتابدهنده دکتر کاربین برای تیم های استارتاپی مستقر می توان به موارد زیر اشاره کرد: فضای کار اشتراکی ، تجهیزات و امکانات زیر ساخت، آموزش، مشاوره های تخصصی، شبکه سازی و توسعه بازار 

سهام دریافتی از استارتاپ ها | شتابدهنده دکتر کاربین طی قرارداد حداکثر ۱۵ درصد از سهام استارتاپ ها را دریافت خواهد کرد. 

نکاتی که هر استارتاپی باید بداند

اگر می خواهید استارتاپ خود را به شتاب دهنده‌ معرفی کنید، باید به مواردی مثل مدل کسب و کار و ایده ناب خود دقت کنید.